Deze Privacy- en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Middels mijn website worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als Luuk Weernink zijnde, respecteer ik de privacy van bezoekers van mijn website en draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot mijn website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot mijn dienstverlening;
 • het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van mijn website;
 • het verbeteren en evalueren van mijn website en diensten;
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moet doen.

Categorieën persoonsgegevens

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookiebeleid genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen;
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookiebeleid genoemde doeleinden te bereiken.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jou voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet moet of mocht.

Beveiliging

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maak ik gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Cookies

Ik maak op mijn website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan mijn website naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op mijn website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het voor jouw mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op mijn website (overige cookies).

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maak ik gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van mijn website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookie die ik hiervoor gebruik is:

 • Google Analytics

Deze cookie gebruik ik zodat Google mij inzicht kan geven in hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om mij informatie over de effectiviteit van mijn campagnes te kunnen bieden. De informatie die ik daarbij verkrijg wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heb ik Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun jij vinden in de Privacy Policy van Google.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Jij kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien jij aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kan jij mij een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kan jij indienen door een e-mail te sturen naar admin@luukweernink.nl, of door telefonisch contact met mij op te nemen via 06 83 23 98 00.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik jou ook graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over mijn verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht jij verder, na het lezen van mijn privacy-en cookiebeleid, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun jij contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: Columbuz Online Marketing, Luuk Weernink
Adres: Jan Steenstraat 30
7412 TC Deventer
Telefoon: 06 83 23 98 00
E-mail: admin@luukweernink.nl
KvK: 58090746